Väitöskirjahankkeeni End of the World Narratives and Discourses in Modernity sai 5.12.2019 Koneen Säätiöltä nelivuotisen rahoituksen! Olen käsittämättömän onnellinen ja innoissani siitä, millaisen paneutumisen aiheeseen apuraha mahdollistaa. Projektin etenemistä voi seurata ainakin tässä osoitteessa, Facebookissa ja Twitterissä. Julkaisen näin ollen täälläkin hakemuksen tiivistelmän, joka on toki luettavissa myös Koneen apurahapäätösten sivulta.

Väitöskirja lähestyy modernin ajan maailmanloppu-uskomusten hajautunutta ja monipuolista kenttää poikkitieteellisesti myytti- ja kulttuurintutkimuksen sekä sosiologian teorioiden kautta. Neljän seuraavan vuoden aikana englanniksi kirjoitettava väitöskirja tutkii nykypäivän eskatologisten visioiden tarinallisuutta ja kieltä, jolla näitä vahvasti symbolisia kertomuksia välitetään eteenpäin.

Artikkelimuotoinen väitöskirja käsittelee neljässä osassa eri maailmankatsomusten tulkintoja lopunaikojen läheisyydestä. Maailmanloppukertomusta välittävät omalla tavallaan eteenpäin muun muassa kristillisen apokalyptismin perinne, uushenkisyys, salaliittoteoreettisuus, tiede, politiikka, ympäristöaktivismi ja populaarikulttuuri. Ydintuho ja ilmastonmuutos ovat 2000-luvun hallitsevat uhkakuvat, mutta niidenkään merkityksiä toisintavat narratiivit eivät välttämättä pääse yksimielisyyteen siitä, millainen maailmanlopun “loppu” on – tai edes siitä, mikä on se “maailma”, joka on loppumassa.

Tutkimus paneutuu täten myöhäismodernin ihmismielen myyttiseen, posthumanistisesti orientoituvaan ajatteluun, joka heijastaa suurimpia toiveitamme ja pahimpia pelkojamme verkottuneessa ja ristiriitojen repimässä globaalissa yhteiskunnassa. Kamppailevat kertomukset sijoittuvat pitkään historialliseen jatkumoon, mutta moni niiden ominaispiirre on myös muuttanut muotoaan tai syntynyt vasta modernisaation ja antroposeeniksi nimetyn ajan myötä.

Ihmiskunnan loppu ei ole enää vain uskonnollinen ennustus: se on sisäistetty populaarikulttuurista ja todistettu tieteen kielellä, ja ilmastonmuutos tekee ajatuksesta arkipäiväisen. Kriittinen myyttitutkimus katsoo tulevaisuusvisioita tarkkaan osoittaakseen arvostettujenkin narratiivien haitat ja paheksuttujen hyödyt: tavoite on selittää, mikä kertomuksissamme edesauttaa ja mikä uhkaa ihmisarvoista tulevaisuutta. Myyttejä, tiedettä ja arkista elämää ei tällöin ole enää syytä pitää erillään.

Kiitos vielä kerran, Koneen Säätiö! Toisin kuin aiheeni, tämä on vasta alkua. Tiedustelut ja muut yhteydenotot: contact@tonisaarinen.fi tai toni.pj.saarinen@gmail.com