Uudelleenjulkaisen blogissa tämän merkittävän varhaisen tutkimukseni, joka ilmestyi aiemmin Facebook-noten muodossa ja on siten vaarassa kadota, mikäli Zuckerbergin kone joskus luhistuu itsensä sisään. Päivitin samalla lähdeviitteiden linkit ajantasaisiksi. Koska ajastahan tässä on kyse.

Johdanto

Tässä tutkimuksessa kysyn: “Kuinka tarkasti Studio Julmahuvissa esitetyn Z-Salamapartion tapahtumahetken voi ajoittaa?” sekä, “mikä aika on siis kyseessä?”

Z-Salamapartiohan sijoittuu tietenkin ihanalle 70-luvulle, minkä todistaa jo Mats toisen jakson autokohtauksessa moittiessaan Rauskia elostelevasta elämäntavasta: “Tuu pois sieltä vapaalta 60-luvulta, nyt eletään 70-lukuu!” Hän on aivan liian jämpti hahmo kyseenalaistettavaksi näin perustavanlaatuisessa asiassa.

Mutta vuosikymmenen alkua, keskivaihetta vai loppua? Onko Matsin ja Rauskin seikkailulle hippien, stallarien, kommarien, revarien ja muiden hihhulien keskuudessa osoitettavissa tarkka ajankohta? Verkosta tai Julmahuvin oheismateriaalista ei löytynyt välitöntä vastausta. Sarjassa mainitaan kuitenkin niin monia 70-luvulle ominaisia kulttuurituotteita, että niiden perusteella voi tehdä joitakin johtopäätöksiä.

Tässä tutkimuksessa ei oteta huomioon mahdollisuutta, että Julmahuvi-ryhmä olisi vahingossa tai tahallaan sijoittanut kertomukseen anakronismeja eli ajallisia virheitä. Kaikkea materiaalia käsitellään vakavasti otettavana todistusaineistona kuitenkin huomioiden tiettyjen hahmojen, kuten hippien, epäluotettavuus.